واعجبا که بعدار 25 سال بیادتضعیع حق ایثارگران بسیجی و سرباز سپاه افتادند !

حکایتی دردناک از یک مصوبه جدید مجلس محترم که دردناکتر از آن نظر نماینده محترم دولت است !  عجب نظری دارند آقایان !   ما از شهدا یاد گرفته ایم که حق را بگوئیم و بر مدار حق قدم برداریم حتی اگر به ضررمان باشد ! و اینک فریاد میکشیم و بر حق و حقوق فراموش شدگان صحه میگذاریم  !

فاش نیوز نوشت- در صحن علنی دیروز (28آذر91) مجلس، کلیات الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران تصویب شد که پس از تصویب نهایی تبعیض بین جانبازان ارتش و سپاه رفع شود. چنانچه جانبازان ارتش در سال ۱۳۶۶ که قانونی در خصوص جانبازان ارتش به تصویب رسید، پرداخت ها برعهده خود ارتش گذاشه شد و قانون سپاه در سال ۱۳۷۰ نیز مقرر کرده که پرداخت های این دستگاه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شود. بنا به گفته یکی از نمایندگان که در جلسه علنی دیروز مجلس حضور داشت بنیاد شهید مقصر اصلی پرداخت نشدن مستمری جانبازی به پاسداران و بسیجی های داوطلب است. گویا بنیاد شهید پول دریافت کرده ولی پرداخت نداشته و از این بابت مرتکب تخلف قانونی شده است. بر اساس مستندات موجود، آقایان فروزنده، رفیق دوست و ظریف منش به عنوان متولیان بنیاد در دوره های مختلف اعلام کرده اند که بابت این مصوبه قانونی اعتبارات لازم را دریافت کرده اند و آقای ظریف منش در سال ۱۳۷۱ اظهار کرده مبلغ ۱۶ میلیارد تومان برای این امر گرفته است.     در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مباحثی مطرح شد که بیشتر ازعدم تسلط خود نمایندگان مجلس نسبت به موضوع و تاریخچه و سوابق قوانین مربوط حکایت دارد. چرا که یکی از نمایندگان خواستار برگشت این طرح به کمیسیون اصلی برای بررسی بیشتر و تامین همه بار مالی آن از سوی دولت شد و نماینده ای دیگر طی اخطار قانون اساسی، دولت را موظف دانست که اعتبار لازم را تامین کند تا تبعیض وتفاوت میان جانبازان ارتش و سپاه برطرف گردد. حتی هیئت رئیسه مجلس نیز در پاسخ هایشان به نمایندگان توضیحات و دلایل شفاهی را بیان نکردند و بیشتر به جملات تکراری "رفع تبعیض در این ماده مربوط به منابع دولت است" اکتفا شد. یا نماینده ای دیگر صرفا به وجود تبعیض ها اشاره کرد و از رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه صحبت کرد. همین نماینده بحث درصد جانبازی را پیش کشید و مدعی شد که جانبازان بالای ۵۰ درصد معمولا" از امکانات استفاده می کنند و تقاضا کرد تا این قانون شامل همه گردد و نسبت به جانبازان رفع تبعیض شود.  نماینده ای دیگر که به مصوبه دیروز مجلس  اعتراض داشت در تذکری آیین‌نامه‌ای ازاحتمال قطع شدن بودجه ومزایای سربازان جانبازارتشی‌ در جریان تسری دادن قانون مربوط به آنان ابراز نگرانی کرد.   چرا که به عقیده وی الحاق تبصره جدید به ماده ۱۹۰ قانون مقررات استخدامی سپاه دست دولت را دراین باره باز می گذارد.

نماینده دولت هم که در این جلسه حضور داشت با بیان تعداد بسیجیان و پاسداران مجروح شده در جنگ تحمیلی، تامین منابع مالی طرح را نمی پذیرفت و معتقد بود که با تصویب این الحاقیه مشکل حل نخواهد شد.  در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (سه شنبه) کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران را بررسی و تصویب کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح جانبازان و ایثارگران سپاهی،‌ارتشی و بسیجی از حقوق و مزایای یکسانی برخوردار می شوند.  براساس این اصلاحیه، دولت می تواند به جانبازان بسیجی داوطلب و سربازان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همانند جانبازان ارتش، به تدریج و بر مبنای اولویت درصد جانبازی، از کار افتادگی واعسار وتامین بار مالی آن در بودجه سنواتی از سال ۱۳۹۲ و بعد از آن از طریق تامین اجتماعی نیروهای مسلح حقوق ومستمری پرداخت نماید.  به موجب مصوبه مجلس، یک تبصره به شرح ذیل به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران مصوب 21مهرماه 1370 الحاق می‌شود که اجرای این ماده مانع پرداخت‌های مندرج در مواد 171قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21 مهرماه 1370 و 153 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 مهرماه 1366 به جانبازان بسیجی و سربازان جانباز سپاهی نمی‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده ‌واحده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، تاسه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. در صورت تصویب نهایی این طرح، یک تبصره به شرح ذیل به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370 الحاق می‌شود و جانبازان بسیجی و سرباز جانباز سپاهی از مزایای جانبازی مندرج در ماده 153 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ مهر ۶۶ بهره‌مند می‌شوند و ‌اعتبار مورد نیاز اجرایی این ماده توسط دولت دربودجه سنواتی پیش بینی می‌شود. در مقدمه توجیهی طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ آمده است: تفاوت برخورداری از مزایای جانبازی در ارتش و سپاه مدت‌های مدیدی است که اعتراض بسیجیان و مشمولین اعزامی از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به افتخار جانبازی نایل آمده‌اند را در بر داشته است. این مقدمه توجیهی می‌افزاید: بر اساس ماده153 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶، جانبازان علاوه بر حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران از صندوق بازنشستگی ارتش نیز حقوق دریافت می‌کنند که بنا بر محدودیت ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران مصوب 1370، پرسنل تحت پوشش این نهاد از آن محروم هستند.‌ بنابراین برای رفع تبعیض  مطروحه طرح اصلاح ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران مصوب 1370 با قید دو فوریت تقدیم می‌شود.

الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات  استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مجلس شورای اسلامی با پرداخت تسهیلات به جانبازان بسیجی و سربازان سپاه همانند جانبازان ارتش موافقت کرد .
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر؛ در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح و تصویب شد .
براساس ماده واحده این مصوبه که به صورت یک تبصره به ماده قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی الحاق شد، اجرای این ماده مانع پرداختهای مندرج در مواد 171 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21-7-1370 و ماده 153 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7-7-1366به جانبازان بسیجی و سربازان جانباز سپاهی نیست .
در این مصوبه مجلس مقرر کرد: دولت می تواند به جانبازان بسیجی، داوطلب و سرباز سپاه همانند جانبازان ارتش و به‌تدریج و بر مبنای اولویتهای درصد جانبازی وازکارافتادگی با تأمین بار مالی آن در بودجه سنواتی، از سال 1392 و بعد ازآن ازطریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، حقوق پرداخت کند.

جانباز ربذه نشین : الحمدالله رب العالمین ! که بعدازگذشت بیست و پنج سال از تضعیع حقوق بحق ایثارگران بسیجی و سربازوظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (خانواده معظم شهدا ؛ جانبازان و آزادگان) مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 190 استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اضافه کردن تبصره ای به آن ؛ (مصداق ضرب المثل : کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من !)را دردلها زنده کرد ! مجلس امروزی چه داشت که مجالس قبلی از آن تهی بود ؟ سئوالی که شاید بر خیلی از عزیزان برخورد ؟! میخواهم عرض کنم که مجلس امروزی در درون خویش ایثارگرانی داشت که خود از نزدیک شاهدتبعیض های بیکران در حق ایثارگران بسیجی وسرباز وظیفه تحت امر سپاه بودند و چون حق طلب و حق جو بودند در اولین قدم ظلمی را25 سال تمام سکوت کردیم و در برنیاوردیم را ستاند حال اینکار با تائید شورای محترم نگهبان و همچنین دستور اجرای دولت اجرا شود یا نه ؛ اصل بر این است که مجلس شورای اسلامی امروزی کاری را انجام دادتا از ظلم بیشتر جلوگیری شود !!! و این درقلب ایثارگران خواهد درخشید که فراموش شده گان دیروزرا امدادرسی از گرد راه رسیده است ! روزی حقیر خود با توجه به دوستی که با سرداردهقان (ریاست قبلی بنیادشهید و امور ایثارگران) داشتم در خدمتشان عرض کردم که : من خود مدارکی دارم که این مبالغ سالیانه به بودجه بنیاد اضافه شده است تا از طریق بنیاد به جانبازان بسیجی و سربازسپاه پرداخت شود ! فرمودند : داریم بررسی میکنیم که کجا هزینه شده است ؟! ولی افسوس که این بررسی چقدر طولانی بوده است ؟ جناب آقای لاریجانی ! ریاست محترم مجلس شورای اسلامی شما خود نیک میدانید که چه برسر این مبالغ آمده است ولی بیائید برای یکبار هم که شده روراست با جامعه ایثارگری برخورد کنید و حق را بحقدار بدهید تا دیر نشده و به دادگاه عدل الهی نکشیده شده است !          دادمظلوم ستاندن ره مولاست برادر ! به نمایندگان نو رسیده ایثارگر که در این راه پیشقدم بودند دست مریزاد عرض کرده و امیدواریم تا در رسیدن به دیون این مظلومین ایثارگرکه بارها در دیوان عدالت اداری بنیاد محکوم به پرداخت دیون ایثارگران بسیجی و سرباز وظیفه سپاه گردیده اند دست بکار شوند تا از این نمایندگان عزیز یادی به نیک یادگار بماند که حق مدار و حق ستان بودند ! اما سخنیست با عزیزان ایثارگر که با ضرب المثل معروضی بالا همخوانی دارد . باید پذیرفت که : کس نخاردپشت من جز ناخن انگشت من ! در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و حتی شوراهای شهر ما باید از خودمان(ایثارگران)کسانی که حب و بغض ریاست ندارند و قصد خدمتگزاری دارند را مد نظر خویش قرار دهیم و انتخاب کنیم تا مشکلات از نزدیک دیده را به دست خویش حل و فصل نمائیم و این هشداریست که باید همگان آن را آویزه گوششان کنند ! بازهم به نوبه خویش به نمایندگان مجلس که ظلم ستیزی کردند دست مریزاد عرض می کنیم ! توفیق تان بیش باد!       

افسوس که یکسال از تصویب این قانون گذشت ولی تا بحال اجرائی نشد و به سرنوشت قوانین اجرائی نشده قبلی پیوست تا بازهم جانبازان بسیجی و پاسدار وظیفه  در آتش تاین تبعیضات بسوزند و دم برنیاورند !!! این بیعیض ها تا کی ادامه خواهد داشت ؟؟؟   

/ 32 نظر / 301 بازدید
نمایش نظرات قبلی
طلبه

سلام علیکم... احسنتـــــــــ وب خوب و پرمحتوایی دارید اگرلایق دونستید به این حــــــــــــقیرهم سربزنید خوشحال میشیم... انشاءالله که در ایام سوگواری اباعبدلله الحســـــــــــین(علیه السلام) معرفت حسینی نصیبتون شده باشه... عاقبت بخیری و طول عمر باعزت رابرایتان آرزومندم... اللهم عجل لولیک الفرج التماس دعای فــــــــــــــــــــــــــــــــــرج یاحـــــــــق

مرتضی خاکپور

... این همه به نمایندگان محترم مجلس نان نان کردیم . پیدا کنید کسانی را هم که به رئیس جمهور محترم حقوق حقوق بگویند .که اگر هم مجلس محترم تصویب کند ( که نمی کند ) که به این 32 هزار نفر رزمنده جبهه و جنگ و دفاع مقدس که گهگاهی سال 2 بار پاداش جبهه در آن قدیم ها که یادش بخیر می دادید . ماهیانه 900 هزار تومان مستمری حقوق بدهبد . زیرا مجری قانون دولت است و بودجه هم دست دولت است که باید حقوق رزمندگان را پرداخت کند . و می تواند در یک روز تصمیم بگبرد که حق الناس رزمندگان و جانبازان زیر 25 ٪ را پرداخت کند و می تواند پرداخت کند . پس ای رئیس جمهور محترم و دولت محترم درود خدا بر شما بادا که رزمندگان را نجات دهید و مستمری حقوق پرداخت نمایید . انشاالله http://mkhakpour9.persianblog.ir

غریب آشنا

سلام همسنگری کجایی دیگه سری نمیزنی؟!! حالتون بهتره انشاءالله؟!![گل]

مرتضی خاکپور

جناب آقای احمد فرهنگ . با سلام این مطلب حنابعالی ((( کار اساسی اینه که همه تحت پوشش نیروهای اعزام کننده اش بروند ))) فرقی نمی کند . مثلا خودم را بدلیل اینکه سابقه بسیار طولانی تری را در جبهه دارم بسیار زیاد کم لطفی می نمایند . و اصولا در همه جا به هر وسیله ای رزمندگان را می آزارند . تنها راه رسیدگی به رزمندگان و جانبازان زیر 25 ٪ قانون همه جانبه و بدون گزینش و بدون تبعیض و بدون رانت است . یعنی هیچ مسئولی حق نداشته باشد سلیقه ای عمل کند ؟! که فساد آور است ؟! فساد آور است . موفق باشید .

مرتضی خاکپور

جناب آقای احمد فرهنگ . با سلام این مطلب حنابعالی ((( کار اساسی اینه که همه تحت پوشش نیروهای اعزام کننده اش بروند ))) فرقی نمی کند . مثلا خودم را بدلیل اینکه سابقه بسیار طولانی تری را در جبهه دارم بسیار زیاد کم لطفی می نمایند . و اصولا در همه جا به هر وسیله ای رزمندگان را می آزارند . تنها راه رسیدگی به رزمندگان و جانبازان زیر 25 ٪ قانون همه جانبه و بدون گزینش و بدون تبعیض و بدون رانت است . یعنی هیچ مسئولی حق نداشته باشد سلیقه ای عمل کند ؟! که فساد آور است ؟! فساد آور است . موفق باشید .

مرتضی خاکپور

در حالیکه بنیاد شهید و امور ایثارگران : بیاید رزمندگان را هم تحت پوشش خود قرار دهد ؟! ... جواب : ما که این را نگفتیم ؟! بنیاد توانائی خدمات رسانی به این حجم را ندارد . جواب : اگر این مسئولیت را به بنیاد بدهند امکانات هم می دهند و بنیاد هم از لحاظ پرسنل و هم از لحاظ بودجه توانایی این کار را دارد . به همه جانبازان عزیز باید که رسیدگی شود . ولی دلیل ندارد که به رزمندگان رسیدگی نکنند . و کسی حق ندارد با رزمندگان و جانبازان زیر 25 ٪ عناد کند .

مرتضی خاکپور

رزمنده سلحشور ؛ جانباز عزیز : از شما عزیز رضایت دارم . اگر مطلب نظرات سایت ها را مطالعه بفرمایید دیگران فکر می کنند که اگر حق الناس حقوق رزمندگان را بدهند چیزی از آنان می گیرند و به رزمندگان و جانبازان زیر 25 ٪ می دهند . و این عناد را علنی ابراز می دارند و اباحی از ابراز عقیده ضد رزمنده ای و ضد بشری و ضد انسانی خودشان هم ندارند و این در نظرات سایت ها مکتوب است . خداوند به جنابعالی صبر ؛ و دولت معیشت عطا فرماید ؟! موفق باشید . سلم بر حسین . سلام بر شهید . سلام بر جانباز .

علي

لعنت بر كساني كه در حق جانبازان وايثارگران ظلم ميكنند

علي

لعنت بر كساني كه در حق جانبازان وايثارگران ظلم ميكنند

جانباز 25% شیمیایی ارتش (سردشت)

سلام ودرود برکسانی باد که از حق وحقوق خانواده شهید. ازاده.ایثارگر وجانباز دفاع میکند... بعثی در این نیست که کسانی که در 8 سال دفاع مقدس هرچه از توان داشتند دریغ نکردند وهروقت هم که لازم باشد با روحیه ای بهتر ازگذشته اماده دفاع خواهند بود.وبرکسی هم پنهان نیست که کسی رابا زور در جبهه نگه نداشتندواگر هم اینکارو میکردند اگربه دلخواه خودشان نبود از مرخصی به سرخدمت بر نمی گشتند.در ان زمان کسی هم بخاطر در صد وحقوق به جبهه نمیرفت.خدارا شکر حال که کشورمان از هر نظر مستقل و دارا می باشد لزومی نیست که حق وحقوق کسانی که اگر کشور بهشان احتیاج داشته از جان ومال...خود گذشت کردند ضایع کنند.واما درمورد جانبازان ارتش باید به عرض برسانم که فقط از طرف بنیاد شهید حقوق میگیرند وارتش هیچ امکاناتی بهشان نمیده ویا من یکی خبر ندارم.که اگر غیر از اینه ممنون میشم که اطلاع رسانی کنیدو