بسم الله الرحمن الرحیم

روز قربان بر تمام بشریت مبارک باد .

الهی دستگیرم باش تا هرروز یکی از اعمال ناپسند خود را یک به یک قربانی کنم انشاالله .

کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشود !  ......


عید سعید قربان