امام خمینی (ره) 23

بسم رب الحسین (ع)

السلام علیک یا روح الله

سالروز هجرت بزرگ بت شکن عصر بر رهروان طر  یقش  و فرزندان  مکتب اش تسلیت باد . بی تو ای  پدرداغ توداغدارتروجای توخالی تر است. به داغت  سوختیم وپروا نه وار بر گرد طریقت جا و د انه ا ت ((ولایت فقیه ))  پا یبندیم راهت را گرامی داشته  و رهرو ش هستیم  و برپیمان خویش پایدار! یادت گرامی و طریقت  پررهرو باد. همچنین سالروزعاشورای 15خرداد   بر خانواده  معظم شهداء وایثارگران عزیزتسلیت باد.«جا نبا ز ر بذه نشین»      

 


آمام خمینی(ره)بیدارگرقرن