سالروز رحلت شهادت گونه  بزرگ  پیام  ر سا ن قیام عاشورا حضرت زینب کبری (س) را به محضر حضرت حجت ابن الحسن العسگری (عج) ، به تمامی رهروان و شیفتگان مکتب حسینی  تسلیت باد . جانبازربذه نشین   


دردنامه