بسم رب الشهدا و الصدیقین

 

 یادعملیات ظفرمندانه خیبرکه می افتم با تمام پیروزی های عظیم در این عملیات بزرگ که مطلع آغازین بزرگ عملیاتهای ظفرمندانه بود ولی یاد فراق یارانی که در این عملیات بگوارائی جام شهادت را سرکشیدند و ما را تنها گذاشتند تا در این کوفه نامردمیها اسیر دنیای کوفیان شویم دلها را میسوزاند ! حاج همت دلاورمردی که بی سر در محضریار حاضر شد تا بر مولای خویش اقتداکند و بر ما اقتدا بر مولا را بیاموزد ! 

اما حمید ! برادرمهربان و رئوف من ! که سالها همراهش بودم و شاهد راز و نیازهای عارفانه او برای رسیدن به سفره عندربهم یرزقون و عزیزی که لبخند ملیحش هیچوقت از یادم نرفته و نخواهد رفت و شهادت او در حین ادای فریضه نماز را که همچون مولایش به هنگام ذکر و نیاز با خدا بشهادت رسید بازهم اقتدا به مولایش را به اثبات رساند و بر ما آموخت پیروی از ولایت مولا را ! رافت و مهربانی او با رزمندگان و عضب او نسبت به دشمن بی همتا بود و در پس خورشید وجود برادر و فرمانده اش آقا مهدی باکری اندرحجاب ماند ! یادش گرامی و راهش پر روهرو باد    

 

اما آقا مهدی باکری مرد میدانهای سخت دفاع مقدس که بعداز عملیات خیبر و شهادت برادرهمرازو همراهش حمید تنها شده بود برای عملیات بدر لحظه شماری میکرد تا دلاورانه بر ادامه راه شهدا و برادران شهید با عزمی راسخ ادامه دهد و در این راه تمنای شهادت فی سبیل الله داشت نیز در عملیات بدر جام شهادت را بگوارائی سر کشید و پیکرش نیز چون حضرت فاطمه زهرا(س) در حجاب ماند تا مزارش نیز از کوفیان به دور باشد ! آقا مهدی تو که نیروهایت را هیچوقت تنها نمی گذاشتی چگونه یادی از یارانت نمی کنی که در پیچ و خم هزاران مشکلات فراموش شده و زیر چرخ حاجی گرینف های روزگار له می شوند ؟

بالاخره حاج احمد سیاف زاده یار دیرینی که از اولین روزهای جنگ تحمیلی همراه شدیم و بعد از شهادت همت و باکریها به حاج احمد کاظمی و سیاف زاده های از جنس مردان بی ادعا امید بسته بودیم هم به جرگه شهدا پیوست و ما بازهم تنها تر شدیم مردی از جنس درد و همراز و همراز پابرهنگان مکتب خمینی(ره) و یار ولایت عظمای فقیه که در نهایت غربت جام شهادت را بگورائی سرکشید ! هرچند شهیدش حساب نکنند بنیاد نشینان ما او را شهید میدانیم !

دومین حاج احمد ما حاج احمد سوداگر در این روزها جام شهادت را در اوج غربت بگوارائی سرکشید تا به جامعه کوفیان نهیب زند که : پیروزمندان و دلاوران 8 سال دفاع مقدس یکی ‘ یکی در کنج غربت پر می کشند ! امیدوارم سومین حاج احمد این روزها حقیر باشم که به غافله شهدا می پیوندد انشاالله . سردارشهید سوداگر از یاران شهید همت بود و به شهید همت پیوست ! یادهمگی گرامی و راهشان پر رهرو باد انشااللهگریه

سردارشهید حاج احمد سوداگر